تهران بزرگراه ارتش تقاطع اوشان باغ بهشت ساختمان پارادایس هاب

۰۲۱-۸۸۸۰۳۸۸

کرج محمد شهر بلوار ماهدشت خیابان بسیج مجموعه شهید رجایی

۰۲۶-۳۶۵۰۰۸۵۷